Młyn koloidalny

Młyn koloidalny, ma kadłub ze stożkowym stojanem o rowkowanej powierzchni roboczej i umieszczony w nim na poziomym wale napędowym stożkowy rotor o rowkowanej powierzchni roboczej, komorę rozładunkową, jeden króciec do doprowadzania materiału wejściowego i drugi króciec rozładowania gotowego produktu. Celem podwyższenia efektywności dyspergowania a także poszerzenia zakresu lepkości stosowanych układów dyspergowanych oraz obniżenia właściwego zużycia energii, młyn jest zaopatrzony w tarczowy wirnik o promieniowych łopatkach, który zamontowany jest w komorze rozładunkowej na jednym wale razem ze stożkowym rotorem.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
INNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
Wytwarzanie aparatury
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie przemysłowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl