Mechanizm ruchomego lądowiska helikopterów lub samolotów pionowego startu i lądowania, zwłaszcza dla jednostek pływających

Mechanizm zawiera płytę lądowiska, poruszaną przez dwie podporowe płyty oraz podporową dźwignię. Dźwignia połączona jest przegubem krzyżakowym  z pierwszym liniowym napędem oraz przegubem kulistym z płytą lądowiska, natomiast płyty połączone są z płytą lądowiska za pomocą par obrotowych przegubów. Pierwsza płyta jest połączona z drugim liniowym napędem za pomocą pary obrotowych przegubów, a druga płyta jest połączona z trzecim liniowym napędem za pomocą drugiej pary obrotowych przegubów. Pierwszy liniowy napęd porusza się po prowadnicy, zaś napędy liniowe, drugi i trzeci, poruszają się po parze prowadnic. Prowadnice są nieruchomo połączone z podstawą.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Infrastruktura transportu
Transport lotniczy
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl