Sposób i urządzenie do dynamicznego wytwarzania materiałów o podwyższonej gęstości prasowanych na ciepło

Urządzenie do dynamicznego wytwarzania materiałów o podwyższonej gęstości, prasowanych na ciepło, składa się z pulsatora, grzałek oporowych, zespołu chłodzenia, matrycy, zespołu chłodzenia stempla górnego i zespołu chłodzenia stempla dolnego. Proces prasowania przebiega następująco: w pierwszej fazie zostaje schłodzony zespołem chłodzenia stempel górny, zespołem chłodzenia stempel dolny i zespołem chłodzenia matryca. Po wyłączeniu zespołu chłodzenia, zespołu chłodzenia i zespołu chłodzenia następuje prasowanie materiału rozdrobnionego przy pomocy stempla górnego  i stempla dolnego, przy czym quasi-statyczna siła prasowania superponowana jest z siłą okresowo zmienną podawaną przez pulsator.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie budowlane
Technologie materiałowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl