Sposób i urządzenie do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania. Jego zaletą jest opracowanie sposobu poprawiającego warunki wytwarzania wyrobów z proszków i urządzenia do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania, a w wyniku dającego wyrób o lepszych właściwościach, uzyskany wydajniejszym, krócej trwającym procesem. Urządzenie składa się z cewki wytwarzającej pole magnetyczne, półki stołu dolnego dolnej, półki rdzenia, półki stołu dolnego górnej, słupów, matrycy, stempla górnego, stempla dolnego i rdzenia. Obwód magnetyczny tworzy rdzeń, rozdrobniony materiał magnetycznie twardy w postaci suchych jednodomenowych cząstek, matryca, słupy i półka rdzenia. Podczas prasowania materiału rozdrobnionego suche jednodomenowe cząstki wprawiane są w stan fluidalny za pomocą drgań mechanicznych wytwarzanych przez pulsator i ulegają polaryzacji zgodnie z kierunkiem działania pola magnetycznego wytworzonego przez cewkę.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie budowlane
Technologie materiałowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl