Uniwersalny sposób i urządzenie do wspomagania procesów prasowania materiałów rozdrobnionych za pomocą drgań mechanicznych

Urządzenie do wspomagania procesów prasowania materiałów rozdrobnionych za pomocą drgań mechanicznych, składa się z silnika, napędzającego poprzez przekładnię pasową impulsator przepływu, połączony trwale z siłownikiem. Zasilanie impulsatora przepływu doprowadzone jest do króćca, a spływ do zbiornika odbywa się króćcem. Na obwodzie wirnika impulsatora przepływu wykonane są rowki. Rowek połączony jest z jednej strony na stałe z kanałem króćca (6), a z drugiej strony, w zależności do położenia wirnika, może być połączony z ramionami kierownicy przepływu. Rowek połączony jest z jednej strony na stałe z kanałem króćca, a z drugiej strony, w zależności od położenia wirnika, może być połączony z ramionami kierownicy przepływu. Kanał, w zależności od położenia wirnika, łączy się bezpośrednio z rowkiem lub z rowkiem i połączony jest z przestrzenią nad tłokiem siłownika. Kanał, w zależności od położenia wirnika, łączy się bezpośrednio z rowkiem lub z rowkiem i połączony jest z przestrzenią pod tłokiem siłownika. Rowki odseparowane są od rowków. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wspomagania procesów prasowania materiałów rozdrobnionych za pomocą drgań mechanicznych.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl