Zautomatyzowany sposób i urządzenie do dynamicznego wytwarzania elementów cienkościennych z materiałów rozdrobnionych

Przedmiotem wynalazku jest zautomatyzowane urządzenie do dynamicznego wytwarzania elementów cienkościennych z materiałów rozdrobnionych, gdzie zasypywanie materiałem rozdrobnionym bardzo wąskiej komory zasypowej przebiega następująco: wypełniana rozdrobnionym materiałem kompaktowa kaseta zasypowa, napędzana przez równoległe siłowniki, porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym nad obszarem komory zasypowej i w tym samym czasie stempel, napędzany stołem porusza się jednostajnie w dół i dodatkowo wprawiany jest w drgania wytwarzane przez pulsator. Rozdrobniony materiał poddany pulsacjom wywołanym ruchem posuwisto - zwrotnym kasety zasypowej oraz pulsacjom wywołanym działaniem drgającego stempla, sukcesywnie zasypuje tworzącą się komorę zasypową, tworzoną pomiędzy matrycą i stemplem.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie materiałowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl