System rekuperacji energii i separacji oparów w szczelnym piecu tunelowym przeciwbieżnym

Przedmiotem wynalazku jest system rekuperacji energii i separacji oparów w szczelnym piecu tunelowym przeciwbieżnym zintegrowany z systemem separacji oparów w szczelnym piecu tunelowym zawierający wentylator, filtr wychwytujący szkodliwe produkty procesu wypalania oraz kolektory wentylacyjne. Jego celem jest zbudowanie systemu rekuperacji energii cieplnej zintegrowanego z systemem separacji oparów w szczelnym piecu tunelowym przeciwbieżnym bez naruszania izolacji termicznej bocznych ścian pieca. Gorące powietrze znad nagrzanego wsadu trafia do otworów  palety transportowej i dalej poprzez kanały wentylacyjne wykonane w bieżni i kolektor w podmurówce pieca do filtru wychwytującego zanieczyszczenia. Z filtru powietrze zasysane jest przez wentylator i poprzez kolektor i kanały wentylacyjne wykonane w bieżni i dalej poprzez otwory znajdujące się w palecie z zimnym wsadem opływając zimny wsad i nagrzewając go dostaje się do przestrzeni wewnątrz pieca. System oczyszczania atmosfery pieca przepychowego znajdzie zastosowanie w piecach z pojedynczą bieżnią i przeciwbieżnych oraz w komorowych systemach oczyszczania atmosfery pieca ze szkodliwych produktów wypalania.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl