Energooszczędny system transportu wsadu w zespole prasa-piec

Przedmiotem wynalazku jest energooszczędny system transportu wsadu w zespole prasa - piec z rekuperacją energii cieplnej w obszarze okołopiecowym oraz rekuperacja energii elektrycznej zużywanej do napędu wind transportowych. Winda obciążona gorącym wsadem porusza się w dół. Silnik, pracując jako prądnica, hamuje ruch windy  i oddaje energię elektryczną poprzez sterownik do akumulatora, zaś silnik, podnosząc windę z zimnym wsadem, korzysta w znacznej mierze z energii zmagazynowanej w akumulatorze. Energooszczędny system transportu wsadu w zespole prasa - piec znajdzie szerokie zastosowanie w przemyśle, wszędzie tam, gdzie energochłonność procesu technologicznego odgrywa znaczącą rolę.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
ENERGIA
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie materiałowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl