Napęd rotacyjny palet transportowych tunelowego pieca przepychowego

Przedmiotem wynalazku jest napęd rotacyjny palet transportowych tunelowego pieca przepychowego, znajdujący zastosowanie w piecach z pojedynczą bieżnią oraz przeciwbieżnych. W ciągu palet transportowych dyski umieszczone są naprzemiennie, dyski A i dyski B. Prawa krawędź bieżni wyposażona jest w listwę zębatą, umieszczoną w górnej części krawędzi, a lewa krawędź bieżni posiada listwę zębatą, umieszczoną w dolnej części krawędzi. Dysk A posiada pierścień zębaty w górnej części trzonu, a dysk B posiada pierścień zębaty w dolnej części trzonu. Dysk A wprawiany jest w ruch obrotowy przez zespół pierścień zębaty dysku - listwa zębata prawej krawędzi bieżni i przy ruchu popychacza obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz wykonuje ruch postępowy w prawo, a dysk B wprawiany jest w ruch obrotowy przez zespół pierścień zębaty dysku - listwa zębata lewej krawędzi bieżni i przy ruchu popychacza obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara oraz wykonuje ruch postępowy w prawo.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
ENERGIA
Produkcja, transmisja i konwersja energii
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl