Napęd ultraenergetycznego młyna pulsacyjno-rotacyjnego

Nie ma

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
ENERGIA
Odnawialne źródła energii
INNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl