Ciśnieniomierz laserowy

Ciśnieniomierz posiada kątową ramę, na której zabudowany jest we wspólnej obudowie zespół pomiarowy z hydrauliczną komorą pomiarową oraz optoelektroniczny zestaw laserowo-rejestrujący. Zespół pomiarowy posiada cylinderek wypełniony cieczą kontrolną przepuszczającą światło, zakończony z obydwu stron przepuszczającymi światło wziernikami, które są odkształcalne sprężyście, a na wejściu do cylinderka jest przepona, pod którą poprzez zawór napełniający doprowadzane jest medium z badanego układu. Optoelektroniczny zestaw laserowo-rejestrujący złożony jest ze źródła światła laserowego, zwierciadła i czujnika światła oraz mikroprocesorowego układu zbierającego i przetwarzającego dane o zmianach natężenia wiązki światła  rejestrowanego przez czujnik światła.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
Technologie laserowe
NAUKI BIOLOGICZNE
Medycyna
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl