Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych

Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych, jest wyposażony w dający się połączyć z rurami i rurociągu korpus, który to korpus zawiera wlot i wylot oraz wewnętrzną komorę z usytuowaną w niej ruchomą, perforowaną przysłoną. Przysłona ma postać obrotowego elementu, korzystnie tarczy, wirującego z regulowaną prędkością w wewnętrznej komorze korpusu, zaś wlot i wylot korpusu mają postać sięgających do komory współosiowych otworów o osiach równoległych do osi obrotu przysłony. W otworach wlotu i wylotu korpusu są szczelnie osadzone rury wlotowa i wylotowa rurociągu, tak iż krawędzie obu tych rur i sięgają do wnętrza wewnętrznej komory i są usytuowane przy powierzchniach przysłony z obu jej stron i równolegle do niej. Całkowita powierzchnia elementów perforujących przysłonę, korzystnie otworów, jest nie mniejsza niż pole wewnętrznego przekroju poprzecznego rur, rurociągu, zaś prędkość obrotowa przysłony jest tak dobrana, że iloczyn ilości elementów perforujących  przysłonę i maksymalnej prędkości obrotowej tarczy przysłony jest nie mniejszy niż częstotliwość podstawowych pulsacji w rurociągu wywoływanych przez sprężarkę.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
Termodynamika
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl