Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych

Dynamiczny tłumik pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych, wyposażony jest w korpus dający się połączyć z rurociągiem. Korpus zawiera wewnątrz nieruchomą, poprzeczną i prostopadłą do osi korpusu perforowaną przegrodę oraz usytuowaną przy przegrodzie ruchomą, perforowaną przysłonę, która ma postać obrotowego elementu, korzystnie tarczy, wirującego w płaszczyźnie prostopadłej do osi korpusu z regulowaną prędkością przy perforowanej przegrodzie. Całkowita powierzchnia elementów perforujących przysłonę, korzystnie pierwszych otworów, jest nie mniejsza niż pole wewnętrznego przekroju poprzecznego rurociągu, zaś maksymalna prędkość obrotowa przysłony jest tak dobrana, że iloczyn ilości elementów perforujących przysłonę i maksymalnej prędkości obrotowej tarczy przysłony jest nie mniejszy niż częstotliwość podstawowych pulsacji w rurociągu wywoływanych przez sprężarkę. Ponadto że całkowite pole przekroju poprzecznego elementów perforujących przegrodę, korzystnie drugich otworów, jak również pola przek

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
Termodynamika
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl