Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła

Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła, zawiera obudowę z przyłączonymi do niej króćcami, do wprowadzania i wyprowadzania dwóch mediów. Obudowa ma postać dwóch płyt i między którymi usytuowana jest płaska przepona. Każda z płyt i ma wewnątrz wymiennika na swej czołowej powierzchni szereg równoległych rowków o trójkątnym zarysie, których grzbiety przylegają do przepony. Rowki wyznaczają dla każdego z mediów mikrokanały o trójkątnym przekroju poprzecznym, przy czym każdy z rowków każdej z płyt i jest na obu jego końcach połączony z króćcami poprzez biegnące w głąb płyt i kanaliki oraz zbiorcze kanały otwarte jednostronnie na zewnątrz obudowy.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
ENERGIA
Produkcja, transmisja i konwersja energii
Wymienniki ciepła
Technologie chemiczne
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl