Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma cylindryczny korpus, z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym do otworu doprowadzania odpadów jest przyłączony ślimakowy podajnik, doprowadzający odpady do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia natomiast w wylocie odprowadzającym produkty spalania jest usytuowany zespół gazowych palników, otaczających kanał doprowadzania powietrza, który ma postać rury, przechodzącej centralnie przez cylindryczną strefę spalania, od jej wylotu ku wlotowi, i który w obszarze pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia jest zakończony lejem, rozprowadzającym powietrze przeciwprądowo względem odpadów doprowadzanych podajnikiem, ponadto zaś ślimak podajnika ma usytuowaną w osi drugą rurę, korzystnie perforowaną, stanowiącą dodatkowy kanał doprowadzania powietrza do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia, podczas gdy przynajmniej pierwsza, zewnętrzna strefa suszenia połączona jest z separatorem pary wodnej.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl