Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma kulisty korpus z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym wewnątrz strefy spalania przy wylocie odprowadzającym produkty spalania, jest usytuowany zespół gazowych palników, natomiast do otworu doprowadzania odpadów jest przyłączony ślimakowy podajnik, doprowadzający odpady do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia, którego ślimak ma usytuowaną w osi rurę, stanowiącą kanał doprowadzania powietrza do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia. Usytuowany w obszarze pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia koniec podajnika jest zakończony lejem, rozprowadzającym odpady, a rura jest zakończona drugim lejem, rozprowadzającym powietrze współprądowo z odpadami.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl