Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma kulisty korpus z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym w wylocie odprowadzającym produkty spalania, jest usytuowany zespół gazowych palników, otaczających kanał doprowadzania powietrza, który ma postać rury, przechodzącej centralnie przez cylindryczną strefę spalania, od jej wylotu ku wlotowi, i który w obszarze pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia jest zakończony krzywoliniowym spodkiem, tak iż podwójne ściany krzywoliniowego spodka wyznaczają pierścieniową szczelinę nadmuchu powietrza, usytuowaną w przyściennym obszarze pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia i rozprowadzającą powietrze współprądowo z odpadami.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl