Sposób kompensacji mocy biernej i urządzenie do kompensacji mocy biernej

Sposób kompensacji mocy biernej, w układzie kompensatora bocznikowego energoelektronicznego, polega na tym, że reguluje się moc bierną obciążenia poprzez zmianę częstotliwości zasilania elementów reaktancyjnych, sterując obszarowo przekształtnikiem macierzowym, w sposób zapewniający przenoszenie mocy biernej i możliwość zmiany znaku mocy biernej oraz zmianę częstotliwości wyjściowej przekształtnika macierzowego. Urządzenie do kompensacji mocy biernej, składa się z transformatora, przekształtnika macierzowego i baterii elementów reaktancyjnych, stanowiące obciążenie przekształtnika. Przekształtnik posiada N wierszy odpowiadających wyjściom transformatora i M kolumn odpowiadających ilości elementów reaktancyjnych. Każdy z N x M kluczy przekształtnika macierzowego połączony jest z blokiem sterownika programowego, zadającym sygnał wymuszający stan kluczy przekształtnika macierzowego, natomiast wejście bloku sterownika programowego połączone jest z układem pomiaru prądu i napięcia na wejściu transformatora.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
ELEKTRONIKA, INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA
Elektronika, Mikroelektronika
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl