Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych

Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych zawierający zewnętrzny cylinder stanowiący korpus obudowy, króciec wlotowy oraz króćce wylotowe wody, kanał wlotowy, pokrywę, głowicę oraz komorę przelewową, a także ujęcie oleju oraz króciec wyprowadzający olej, charakteryzujący się tym, że wewnątrz cylindrycznego korpusu wbudowane są co najmniej dwie przegrody kształtu cylindrycznego, środkowa i wewnętrzna, które wewnątrz separatora tworzą trzy strefy przepływu o przeciwnych kierunkach przepływu. Głowica separatora od góry posiada komorę przelewową ze stycznie do niej wyprowadzonym króćcem oraz króciec wlotowy ze spiralnie wprowadzonym kanałem wlotowym. Natomiast pokrywa zamykająca długość separatora i jednocześnie ograniczająca od dołu wszystkie trzy strefy przepływu posiada na wewnętrznej powierzchni pierścieniowe wyoblenia i oraz cylindryczną przegrodę. Z kolei wewnętrzna przegroda cylindryczna jest w dolnym końcu dośrodkowo zaokrąglona półtorusem, z którego z krawędzi mniejszej średnicy wyprowadzony jest krótki cylinder. Ponadto w górnej części wewnętrzna przegroda cylindryczna posiada dyszę pierścieniową z otworem, wewnątrz którego umieszczony jest stożek osadzony na przesuwnej rurze olejowej przechodzącej przez zespół elementów dławika posadowionego na pokrywie komory przelewowej.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
Technologie chemiczne
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl