Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych

Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych zawiera zewnętrzny cylinder stanowiący korpus obudowy, króciec wlotowy emulsji oraz króciec wylotowy wody, króciec wyprowadzający oleju, króciec wylotowy gazu, kanał wlotowy, pokrywę górną, pokrywę dolną, głowicę oraz komorę przelewową, a także ujęcie oleju. Wewnątrz cylindrycznego korpusu separatora wbudowane są dwie przegrody kształtu cylindrycznego, środkowa i wewnętrzna. Przegrody te wewnątrz separatora tworzą trzy strefy przepływu o przeciwnych kierunkach przepływu. Separator charakteryzuje się tym, że jego głowica zawiera pokrywę z króćcem doprowadzającym emulsję połączonym ze spiralnie wyprowadzonymi co najmniej dwoma kanałami wlotowymi doprowadzającymi zawiesinę z króćca dolotowego do spiralnie usytuowanych łopatek. Łopatki kierują zawiesinę stycznie do wewnętrznej powierzchni wewnętrznej cylindrycznej przegrody. Natomiast na przeciwległym końcu cylindryczny korpus ma pokrywę dolną, w której osi osadzony jest centralny przewód wyprowadzający olej, którego głębokość wewnątrz wewnętrznej strefy jest regulowana za pomocą uszczelnienia dławikowego.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
Technologie chemiczne
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl