Akumulator hydrauliczny

Akumulator hydrauliczny, przeznaczony do gromadzenia zarówno energii hydrostatycznej, jak i energii kinetycznej ruchu obrotowego, zawiera obrotowo podparte cieczowe koło zamachowe o zmiennym momencie bezwładności, które ma dwa cylindry usytuowane jeden w drugim, koncentrycznie względem osi obrotu koła, przy czym wewnętrzny cylinder stanowi zbiornik dla sprężonego gazu, natomiast zewnętrzny jest podzielony przesuwnym pierścieniowym tłokiem na dwie komory o zmiennych objętościach, z których pierwsza jest połączona z wewnętrznym cylindrem, podczas gdy druga jest zaopatrzona w co najmniej jeden kanał, doprowadzający do niej i wyprowadzający z niej roboczą ciecz.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
ENERGIA
Przesył i magazynowanie energii
Magazynowanie elektryczności, Baterie i Akumulatory
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wzór użytkowy
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl