Sposób konserwacji hydrolizatu białkowego

Sposób konserwacji hydrolizatu białkowego o zawartości białka od 5 do 12% wagowych polega na tym, że do roztworu hydrolizatu białkowego albo do wody technologicznej używanej w procesie hydrolizy dodaje się nanosrebro w ilości od 1 do 20 części wagowych nanosrebra na 1000000 części wagowych hydrolizatu, przy czym nanosrebro jest podawane w postaci roztworu wodnego.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
INNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
Technologie chemiczne
NAUKI BIOLOGICZNE
Biologia i Biotechnologia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl