Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej

Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej poprzez rozdział na fazę stałą i ciekłą, przy zastosowaniu filtracji. Sposób polega na tym, że zawiesinę gnojowicy świńskiej zmineralizowanej kwasami mineralnymi neutralizuje się zawiesiną wodorotlenku wapnia do pH co najmniej 10,5, po czym do zneutralizowanej zmineralizowanej zawiesiny gnojowicy dodaje się fosforan jednowapniowy korzystnie w proporcji wagowej od 0,8/1 do 1,2/1 w stosunku do zawartej w gnojowicy wyjściowej suchej masy. Następnie dodaje się do przetworzonej zawiesiny gnojowicy zawiesinę wodorotlenku wapnia lub wodorotlenek wapnia w takiej ilości, aby otrzymać pH zawiesiny co najmniej 10,5, po czym filtruje się w znany sposób na filtrze ciśnieniowym, stosując odpowiednie ciśnienie, w podwyższonej temperaturze. Sposób jest przydatny w szczególności do eliminacji odorów z osadu pofiltracyjnego i filtratu po filtracji gnojowicy świńskiej oraz fosforu, wapnia i magnezu z tego filtratu.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
INNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
Technologie chemiczne
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl