Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki srebra metalicznego

Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki metalicznego srebra, polega na strącaniu hydroksyapatytu z wodnego roztworu zawierającego fosforany sodu lub potasu o stężeniu 0,1-0,5 mola jonów PO43- w obecności stabilnej zawiesiny srebra koloidalnego, roztworem zawierającym sól wapnia o stężeniu 0,04-0,3 mola jonów Ca2+, który wraz zawiesiną srebra koloidalnego wprowadza się stopniowo, korzystnie kroplami, przy stosunku molowym Ag0/Ca2+ wynoszącym 0,001-0,03 w takiej ilości, aby na koniec wprowadzania uzyskać założony wynikowy stosunek molowy Ca/P od 1 do 1,8. Strącanie prowadzi się w podwyższonej temperaturze, najlepiej w temperaturze wrzenia.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
NAUKI BIOLOGICZNE
Mikro i Nanotechnologie
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl