Sposób otrzymywania trójpolifosforanu sodu przy zmiennym stosunku molowym tlenku sodu i pięciotlenku fosforu

Sposób otrzymywania trójpolifosforanu sodu przy zmiennym stosunku molowym tlenku sodu i pięciotlenku fosforu polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną w takiej ilości, by stosunek molowy Na2O/P2O5 wynosił od 1,57 do 1,77 do otrzymania konsystencji produktu sypkiego, zawierającego stałe wodorofosforany sodu, po czym dodaje się, przy ciągłym mieszaniu, recyrkulowany gotowy produkt trójpolifosforanu sodu przy stosunku wagowym recyrkulatu do wsadu od 0 do 5/1, a następnie prowadzi się bezpośrednią kalcynację tej mieszaniny w kalcynatorze.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl