Sposób otrzymywania zawiesiny nanosrebra i zawiesina nanosrebra

Sposób wytwarzania zawiesiny nanosrebra polega na tym, że roztwór wodny azotanu srebra miesza się z roztworem wodnym żelatyny, ustala się pH roztworu, a następnie miesza się go z roztworem wodnym D-glukozy albo roztworem wodnym kwasu askorbinowego, po czym taką mieszaninę ogrzewa się. Przedmiotem wynalazku jest także zawiesina nanosrebra zawierająca żelatynę.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl