Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego oraz układ do unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego

Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego, polegający na spalaniu odpadów w piecu tunelowym z rekuperacją, charakteryzuje się tym, że mieszaninę odpadów pobiera się ze stacji przygotowywania wsadu do pojemników umieszczonych korzystnie na wózkach, które umieszcza się na taśmociągu, za pomocą którego pojemniki przemieszcza się do strefy suszenia i wytlewania tunelu przelotowego pieca tunelowego, do której wprowadza się równocześnie odory, gazy toksyczne oraz dodatki neutralizujące, po czym zamyka się zespół zamknięcia komory suszenia strefy suszenia i wytlewania i wsad poddaje się suszeniu i wytlewaniu w temperaturze od 250°C do 400°C, a następnie pojemniki przemieszcza się do strefy wypalania, do której gazowe produkty suszenia i wytlewania kieruje się współprądowo oraz wypala się je i dopala w temperaturze od 800°C do 900°C, przy czym spaliny odprowadza się do usytuowanego nad strefą wypalania zespołu kominowo-rekuperacyjnego, następnie pojemniki przesuwa się do strefy chłodzenia, gdzie wsad chłodzi się do temperatury ok. 200°C, przy czym zamyka się zespół zamknięcia komory studzenia strefy chłodzenia, po czym pojemniki przemieszcza się do strefy odciągu popiołu bez związków chromu, skąd popioły przesuwa się do zespołu wyłapywania i przetwarzania popiołu bez związków chromu i/lub do strefy odciągu popiołu ze związkami chromu skąd przesuwa się je do zespołu wyłapywania i przetwarzania popiołu ze związkami chromu.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl