Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego

Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego polega na tym, że popioły z odpadów mięsno-kostnych, kalcynowanych w atmosferze utleniającej w temperaturze 600-1100°C, miesza się z wysuszonym fosforanem jednowapniowym będącym produktem reakcji popiołu z kwasem fosforowym, przy stosunku wagowym popiołu do fosforanu jednowapniowego od 1:1 do 1:5. Do tej mieszaniny dozuje się, ciągle mieszając, kwas fosforowy o stężeniu korzystnie 65-75%, w ilości stechiometrycznej wynikającej z reakcji hydroksyapatytu i kwasu fosforowego oraz prowadzi w tych warunkach reakcję przez 30 do 60 min.. Następnie zawierającą fosforan jednowapniowy poreakcyjną mieszaninę suszy się w temperaturze 105-120°C w ciągu 1-3 h i jej część odprowadza się jako gotowy produkt, a część zawraca do procesu mieszania z popiołami.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
INNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
Technologie chemiczne
Agrochemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl