Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego metodą enzymatyczną

Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego metodą enzymatyczną, polega na tym, że miazgę mięsno - kostną powstałą wskutek rozdrobnienia kości wieprzowych, miesza się z wodą w stosunku wagowym od 1:1 do 1:2, po czym dodaje się do tej mieszaniny enzymy w postaci kompleksów proteinaz wytwarzanych przez szczep bakterii Bacillus w ilości 0,1-0,2%, korzystnie 0,1-0,17%, w stosunku do ilości miazgi mięsno-kostnej, a cały proces prowadzi się w temperaturze 40-55°C, przy pH 5,5-7,5, w czasie 3-4 godziny, po czym od hydrolizatu oddziela się części stałe i tłuszcz. Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego nieżelującego, z hydrolizatu białkowego żelującego przy zastosowaniu enzymów w postaci kompleksów proteinaz wytwarzanych przez szczep bakterii Bacillus.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl