Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego metodą enzymatyczną

Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego nieżelującego metodą enzymatyczną polega na tym, że do hydrolizatu żelującego dodaje się enzymy w postaci kompleksów proteinaz wytwarzanych przez szczep bakterii Bacillus w ilości 0,1-0,2% w stosunku do ilości hydrolizatu żelującego, a cały proces prowadzi się w temperaturze 40-55°C, w czasie 1-4 h.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl