Sposób wytwarzania kleju epoksydowego na bazie żywic epoksydowych z poli(tereftalanu etylenu), zwłaszcza odpadowego

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kleju epoksydowego zawierającego żywicę epoksydową otrzymaną z produktów degradacji poli(tereftalanu etylenu), zwłaszcza odpadowego, prowadzonej przy użyciu czynnika solwolitycznego oraz żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych i ewentualnie środek odpieniający. Sposób polega na tym, że żywicę epoksydową otrzymaną z produktów degradacji poli(tereftalanu etylenu) prowadzonej przy użyciu bisfenoli, w ilości od 1 do 50 części wagowych na 100 części wagowych żywicy epoksydowej surowców petrochemicznych, ogrzewa się przez okres od 5 do 45 minut w temperaturze 30-100°C. Z kolei dodaje się do niej żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych, wybraną z grupy eterów di- lub poliglicydylowych bisfenoli, zwłaszcza 2,2-bis(p-hydroksyfenylo)propanu, eterów di- i poliglicydylowych glikoli, eterów di- i poliglicydylowych małocząsteczkowych żywic nowolakowych, oraz korzystnie środek odpieniający, w ilości od 0 do 5 części wagowych na 100 części wagowych żywicy i związków epoksydowych. Następnie otrzymaną kompozycję miesza się, ogrzewając w temperaturze 30-100°C przez okres od 5 minut do 2 godzin, a po uzyskaniu homogenicznej mieszaniny, korzystnie ogrzewa przez okres od 5 minut do 30 minut w temperaturze 50-100°C, pod zmniejszonym ciśnieniem.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie materiałowe
Tworzywa sztuczne, Polimery
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl