Sposób wytwarzania kwasu fosforowego

Sposób wywarzania kwasu fosforowego z popiołów uzyskanych po termicznej obróbce, w atmosferze utleniającej w temperaturze 600-950°C, odpadów mięsno-kostnych z przemysłu mięsnego, polega na tym, że w pierwszym etapie rozpuszcza się popiół w kwasie fosforowym o stężeniu 24-48% P2O5 w temperaturze 75-95°C przy stosunku molowym hydroksyapatytu zawartego w popiele do kwasu fosforowego od 1:2 do 1:4, natomiast w drugim etapie strąca się z otrzymanych w pierwszym etapie roztworów siarczan wapnia za pomocą kwasu siarkowego o stężeniu 15-60% H2SO4 w temperaturze 85-95°C.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl