Sposób wytwarzania nanoproszku tytanianu baru

Sposób wytwarzania tytanianu baru na drodze mechanochemicznej obróbki związków zawierających bar i tytan polega na tym, że proszek szczawianu tytanylu baru poddaje się obróbce udarowej kulami, w atmosferze powietrza lub w obecności dyspergatora, w czasie od 2 do 16 godzin, przy czym obróbkę udarową prowadzi się przy stosunku masy kul do masy szczawianu tytanylu baru wynoszącym od 10:1 do 25:1, w młynie kulowym, a najlepiej planetarnym młynie kulowym, przy prędkości obrotowej reaktora 300-800 obrotów•min -1.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
NAUKI BIOLOGICZNE
Mikro i Nanotechnologie
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl