Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej zawierającej nanocząstki metali

Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej zawierającej nanocząstki metali polega na tym, że wodną zawiesinę nanocząstek metali miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, a następnie, do mieszaniny dodaje się metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian. Alternatywnie zawiesinę nanocząstek metali na bazie glikolu polietylenowego miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, następnie do mieszaniny dodaje się wody i metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian.

Srebro, złoto lub miedź występujące w postaci nanometrycznej znane są ze swoich właściwości biobójczych wobec bakterii, wirusów i grzybów. Dodatek nanometali do pianek poliuretanowych wpływa na zahamowanie wzrostu bakterii, wirusów i grzybów, zwłaszcza, gdy pianki stosowane są w środowisku sprzyjającym ich rozwojowi.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
NAUKI BIOLOGICZNE
Mikro i Nanotechnologie
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie materiałowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl