Sposób wytwarzania spiekanych elementów o osnowie aluminium cechujących się resztkową porowatością

Sposób wytwarzania spiekanych elementów o osnowie aluminium, cechujących się resztkową porowatością, gdzie mieszaninę proszków aluminium, dodatków stopowych lub zapraw stopowych oraz środków poślizgowych w postaci wosków prasuje się w kształtki, po czym w gazowej atmosferze ochronnej azotu, gazów obojętnych lub ich mieszanin kształtki nagrzewa się, spieka izotermicznie i chłodzi, charakteryzuje się tym, że kształtki nagrzewa się z szybkością nie większą niż 20 K/min., przy szybkości przepływu gazowej atmosfery ochronnej względem ich powierzchni wynoszącej co najmniej 90 cm/min., a korzystnie 100-120 cm/min..

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie materiałowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl