Zastosowanie tufu jako kompatybilizatora polimerów termoplastycznych, a zwłaszcza ich recyklatów, kompozytów włóknistych i mieszanin wielopolimerowych

Sposób poprawy mieszalności polimerów termoplastycznych, a zwłaszcza ich recyklatów, kompozytów włóknistych oraz mieszanin wielopolimerowych, polega na dodaniu do nich 3-5% wag. substancji stanowiącej kompatybilizator. Kompatybilizatorem jest produkt fizykochemicznej obróbki wulkanicznego tufu, podczas której wulkaniczny tuf rozdrabnia się na proszek, wytrawia kwasem mineralnym o niskim stężeniu, najlepiej solnym lub azotowym, przez 15-40 min, korzystnie 20-30 min., przepłukuje wodą, suszy w temperaturze otoczenia, praży w temperaturze 500-600°C, a najlepiej w 550°C przez 2-3 godz. i studzi. Kompatybilizator ma postać porowatego proszku, o ziarnach wielkości 5-50 μm, korzystnie 5-20 μm, posiadających otwarte pory o powierzchni wynoszącej 15-35%, a korzystnie 20% powierzchni całkowitej i zawierającego SiO2, K2O i Al2O3 w formie glinokrzemianu K(Al2Si3O8) oraz do 0,15% wag. wilgoci, w którym to proszku zawartość K(Al2Si3O8) wynosi 32-51% wag., korzystnie 40-42% wag., a zawartość K2O 11-13% wag., i Al2O3 9-12,5% wag.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie budowlane
Materiały budowlane
Technologie materiałowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl