Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób jego wytwarzania

Przedmiotem wynalazku jest nanokompozyt hydrokoloidowy z wbudowanymi nanocząstkami srebra metalicznego, który może być stosowany jako składnik opatrunków na rany. Opatrunek hydrokoloidowy może stanowić połączony z podłożem polimerowym chłonny, zdolny do pęcznienia hydrokoloid z zawieszoną w nim substancją aktywną, którą jest srebro nanokrystaliczne. Ma postać płytek przeznaczonych do ran powierzchniowych. W ranach głębokich i drążących może być stosowany bez podłoża polimerowego w formie pasty.
Obecna w produkcie żelatyna charakteryzuje się licznymi właściwościami poprawiającymi ogólną kondycję zdrowotną. Wykazuje miejscowe działanie przeciwkrwotoczne, dzięki czemu może być stosowana w preparatach tamujących krwawienie. Podłożem polimerowym jest pianka poliuretanowa z zamkniętymi porami. Zamknięte pory polimeru gwarantują większą twardość materiału.
Srebro nanostrukturalne jest zawieszone w ośrodku żelującym, który jest prekursorem układu koloidalnego. Ośrodkiem żelującym jest żelatyna, czyli naturalny polimer
białkowy. Nanosrebro, dzięki swoim właściwościom znajduje szerokie zastosowanie. Najbardziej znaną zaletą srebra nanocząsteczkowego jest aktywność antybakteryjna.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
Medycyna
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl