Nawóz mineralny uniwersalny przeznaczony w szczególności dla upraw na glebach ubogich w fosfor i mikroelementy oraz sposób jego wytwarzania

Nawóz mineralny uniwersalny przeznaczony w szczególności dla upraw na glebach ubogich w fosfor i mikroelementy zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki z mikroelementami nawozowymi w szczególności bor, miedź, mangan, molibden i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,4-0,7:10,8-1,2:0,4-0,7, a zawartość boru, miedzi, manganu, molibdenu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych B, od 0,05 do 0,2% wagowych Cu, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn, od 0,005 do 0,02% wagowych Mo oraz od 0,1 do 0,3% wagowych Zn. Przedmiotem wynalazku jest także sposób otrzymywania tego nawozu.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
Agrochemia
Rolnictwo
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl