Sposób otrzymywania nanostrukturalnego tlenku cynku, żelaza, cyrkonu albo miedzi

Sposób otrzymywania nanostrukturalnego tlenku cynku, żelaza, cyrkonu albo miedzi polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów cynku (II), żelaza (III), cyrkonu (IV) albo miedzi (II) miesza się z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się od temperatury 100° do 250°C i utrzymuje się w tej temperaturze od 1 minuty do 60 minut, filtruje się, a otrzymany osad przemywa wodą i suszy. Przedmiotem wynalazku są także tlenki otrzymane sposobem według wynalazku.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
Technologie chemiczne
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl