Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw rzepaku i sposób jego wytwarzania

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw rzepaku zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, miedź i mangan, przy czym stosunek N : P2O5 : K2O : MgO wynosi odpowiednio 0.8 - 1.2 : 1 : 0.8 - 1.2 : 0.3 - 0.6, a zawartość boru, miedzi i manganu wynosi odpowiednio od 0,1 do 0,3% wagowych B, od 0,1 do 0,3% wagowych Cu oraz od 0,2 do 0,4% wagowych Mn. Przedmiotem wynalazku jest także sposób otrzymywania tego nawozu.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
Agrochemia
Rolnictwo
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl