Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw ziemniaków i sposób jego wytwarzania

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw ziemniaków charakteryzuje się tym że zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, mangan i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,6-0,9:1:0,8-1,2:0,2-0,5, a zawartość boru, manganu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych B, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn oraz od 0,1 do 0,3% wagowych Zn. Przedmiotem wynalazku jest także sposób otrzymywania tego nawozu.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
Agrochemia
Rolnictwo
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl