Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw roślin strączkowych i sposób jego wytwarzania

Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw roślin strączkowych charakteryzuje się tym, że zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt i związki zawierające mikroelementy nawozowe w szczególności bor, miedź i mangan, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,2-0,5:1:0,8-1,2:0,3-0,6, a zawartość boru, miedzi i manganu wynosi odpowiednio od 0,1 do 0,3% wagowych B, od 0,05 do 0,2% wagowych Cu oraz od 0,1 do 0,3% wagowych Mn. Przedmiotem wynalazku jest także sposób otrzymywania tego nawozu.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
Agrochemia
Rolnictwo
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl