Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości magnezu i sposób jego wytwarzania

Nawóz mineralny przeznaczony jest w szczególności dla upraw zbóż na glebach o niskiej zawartości magnezu. Zawiera oddzielony osad z filtracji przetworzonej gnojowicy, nawozowy siarczan amonu, sól potasową, mielony magnezyt oraz mikroelementy nawozowe w szczególności miedź, mangan i cynk, przy czym stosunek N:P2O5:K2O:MgO wynosi odpowiednio 0,5-0,8:1:0,8-1,2:0,4-0,8, a zawartość miedzi, manganu i cynku wynosi odpowiednio od 0,05 do 0,2% wagowych Cu, od 0,1 do 0,3% wagowych Mn oraz od 0,05 do 0,2% wagowych Zn. Przedmiotem wynalazku jest także sposób otrzymywania tego nawozu.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
Technologie chemiczne
Agrochemia
Rolnictwo
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl