Sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek srebra, złota, miedzi, platyny lub niklu w polu promieniowania mikrofalowego

Sposób otrzymywania zawiesiny nanocząstek srebra, złota, miedzi, platyny lub niklu polega na tym, że wodny roztwór soli lub kwasu, zawierający jony metalu miesza się z wodnym roztworem związku posiadającego zarówno właściwości redukujące i stabilizujące, ustala się pH, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się do temperatury od 100°C do 200°C w polu promieniowania mikrofalowego, w naczyniu zamkniętym, w warunkach podwyższonego ciśnienia i utrzymuje w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut. Przedmiotem wynalazku jest także zawiesina otrzymana tym sposobem.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
Technologie chemiczne
Technologie materiałowe
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl