Konstrukcja segmentowej metalowo-ceramicznej rury środkowej cyklonowego wymiennika ciepła

Rura środkowa cyklonowego wymiennika ciepła, złożona z elementów metalowych i ceramicznych, zawieszona jest do pokrywy zbiornika poprzez pierścieniowe segmenty zawieszenia. Segmenty te montowane są do wsporników mocujących przytwierdzonych z pokrywą. Do pierścieniowych segmentów zawieszenia mocowane są, za pomocą dwustronnych śrub i nakrętek dwustronnych, segmenty ceramiczne i odlewane ze staliwa żaroodpornego segmenty pierścieniowe. Do segmentów pierścieniowych mocowane są kolejne rzędy segmentów ceramicznych i segmentów pierścieniowych. Całość zakończona jest segmentami końcowymi i łącznikami. Śruby dwustronne z nakrętkami dwustronnymi oprócz elementu ustalającego stanowią również konstrukcję nośną. Szczeliny dylatacyjne są wypełnione włókniną żaroodporną.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
ENERGIA
Produkcja, transmisja i konwersja energii
Wymienniki ciepła
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl