Sposób otrzymywania mieszanek wielofosforanowych

Sposób otrzymywania mieszanek wielofosforanowych zawierających 10-90% wagowych trifosforanu pentasodu, 3-10% wagowych difosforanu tetrasodu i 5-15% wagowych diwodorofosforan disodu polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego termicznego, dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną lub węglan potasu, przy stosunku molowym Na/P od 1,67 do 1,77 by otrzymać produkt o sypkiej konsystencji korzystnie konsystencji mokrego piasku, po czym otrzymaną mieszaninę kalcynuje się.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
Technologie chemiczne
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl