Zagadnienia związane z pomiarami drgań budowli (budynków, mostów, kominów, fundamentów maszyn itp.) oraz z ochroną budynków i ludzi w budynkach przed wibracjami pochodzącymi z różnych źródeł: - w budownictwie w projektowaniu arterii komunikacyjnych, - w projektowaniu i ochronie przed drganiami budowli obok arterii komunikacyjnych, - w górnictwie, - w ochronie budowli przed robotami budowlanymi (przed pracą drogowych walców wibracyjnych, wbijaniem w grunt pali i ścianek szczelnych itp.).

Strony


Subskrybuj Science 2 Business RSS