Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania wodnych suspensji nanoceru lub nanoselenu w rektorze ciśnieniowym lub w polu promieniowania mikrofalowego. Proces opiera się na metodzie redukcji chemicznej. W celu redukcji jonów oraz zahamowania dalszego wzrostu cząstek, do układu wprowadza się substancje o właściwościach redukujących i stabilizujących. Substancje te, dzięki silnemu oddziaływaniu z powierzchnią cząstek metalu, skutecznie przeciwstawiają się rozrostowi aglomeratów.

Strony


Subskrybuj Science 2 Business RSS