Error message

User warning: The following module is missing from the file system: overly. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli

Zagadnienia związane z pomiarami drgań budowli (budynków, mostów, kominów, fundamentów maszyn itp.) oraz z ochroną budynków i ludzi w budynkach przed wibracjami pochodzącymi z różnych źródeł: - w budownictwie w projektowaniu arterii komunikacyjnych, - w projektowaniu i ochronie przed drganiami budowli obok arterii komunikacyjnych, - w górnictwie, - w ochronie budowli przed robotami budowlanymi (przed pracą drogowych walców wibracyjnych, wbijaniem w grunt pali i ścianek szczelnych itp.).

Laboratorium przygotowane jest do realizowania badań głównie na obiektach w skali naturalnej (badania polowe), oraz pomiarów dynamicznych i statycznych w warunkach laboratoryjnych.

Najczęściej realizowane badania to:

  • doświadczalne wyznaczanie charakterystyk dynamicznych obiektów budowlanych,
  • wyznaczanie parametrów drgań obiektów budowlanych podczas działania na te obiekty różnych obciążeń,
  • badania propagacji drgań w gruncie,
  • pomiary związane z oceną wpływu drgań na obiekty budowlane (w tym również zabytkowe),
  • pomiary związane z oceną wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach.

Najczęściej występujące obiekty badań to:

  • budynki i ich elementy (stropy, ściany) w tym budynki zabytkowe,
  • budowle inżynierskie takie jak: maszty z odciągami, kominy, wieże, mosty, rurociągi, budowle hydrotechniczne, fundamenty pod maszyny.

Laboratorium specjalizuje się w badaniach obiektów budowlanych, których cechą charakterystyczną są niskie podstawowe częstotliwości drgań własnych.

Wykonano wiele pomiarów, które stanowiły podstawę doświadczalną opracowanych w Instytucie norm PN-85/B-02170 i PN-88/B-02171. Normy te dotyczą oceny wpływów dynamicznych na budynki i ludzi w budynkach.

Laboratorium dysponuje nowoczesną aparaturą do pomiaru, rejestracji i analizy wyników pomiarów.

Wykonywane są pomiary: odkształceń, przemieszczeń, prędkości i przyspieszenia drgań jednocześnie w kilkudziesięciu punktach pomiarowych.
Stosowana jest aparatura do cyfrowej rejestracji danych pomiarowych. Analiza wyników pomiarów prowadzona jest za pomocą zaawansowanego oprogramowania.

========================================================================================================================================================================

KONTAKT:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Akredytacja PCA nr AB 846

tel. +48/604 981 889
tel. +48/12/628 20 32
fax +48/12/628 20 51
e-mail: pstecz@pk.edu.pl

Gifts for Runners

Akredytacje i certyfikaty: 
TAK
Lista certyfikatów akredytacji: 
Akredytacja PCA nr AB 846
Data ważnosci certyfikatu: 
2016-01-20

Prośba o kontakt - badania i ekspertyzy

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.