Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

Badania morfologii ciał stałych metodą elektronowej mikroskopii skaningowej oraz jakościowa i ilościowa analiza składu chemicznego materiałów. Badania morfologii powierzchni stosuje się w celu zakwalifikowania i oceny rodzaju mikrostruktury oraz przełomów i wad strukturalnych występujących w materiale. Jako wynik badania uzyskujemy mikrofotografie wybranych przez Klienta obszarów przy ustalonym powiększeniu, umożliwiające ocenę mikrostruktury lub w przypadku badań fraktograficznych ocenę źródła i mechanizmów pękania. Badania składu chemicznego metodą spektrometrii dyspersji promieniowania rentgenowskiego stosuje się do analizy powierzchniowej, liniowej i punktowej materiałów. Wynikiem badania są zdjęcia, wykresy, mapy i dane tabelaryczne przedstawiające Klientowi informacje o zawartości poszczególnych pierwiastków w badanym mikroobszarze. Prowadzone przez Laboratorium badania znajdują szerokie zastosowanie w ekspertyzach materiałowych związanych z procesami wytwarzania i przetwórstwa materiałów (jak np. obróbka skrawaniem, kształtowanie plastyczne, odlewnictwo, obróbka cieplno-chemiczna, spajanie materiałów, metalurgia proszków, inżynieria warstwy wierzchniej) w przemyśle budowy maszyn, a także ekspertyzach powypadkowych ustalających materiałowe przyczyny utraty spójności, korozji, zmęczenia, pełzania materiałów itp.

================================================================================================================================================================

KONTAKT:

Instytut Inżynierii Materiałowej
  al. Jana Pawła II 37,
  31-864 Kraków,
Tel.:
  (+48-12) 628-34-50
  (+48-12) 628-34-60
Fax:
  (+48-12) 628 34 91
E-mail:
  m-2@mech.pk.edu.pl

Zastosowania rynkowe: 
Akredytacje i certyfikaty: 
NIE

Prośba o kontakt - badania i ekspertyzy

 
1 Początek 2 Zakończone
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.